+36 1 353 6803  I info@impactworks.hu

Leadership in spotlight

Leadership in spotlight

Miben segítünk?

A felsővezetői pozícióból eredő elszigeteltség, sok esetben a statusquo tiszteletéből fakadó korlátozott visszajelzések akadályozzák a vezető fejlődési törekvéseit. A folyamatos tanulás, az önismeret és az énkép gyakori finomhangolása ugyanakkor alapvető a sikeres vezetői tevékenységben.

A programelemben konfrontatív technikát használunk: a fókuszban a vezető áll, ő választja és hívja meg a workshop résztvevőit a szervezetből (direkt és remote vezetett csapatokba tartozó kollégák), akik instant visszajelzéseket adnak számára.

A tréning inspiratív módszertannal helyezi új perspektívába a vezetői kihívásokat, tematikát ad a visszajelzési szempontokhoz, a vállalati és vezetői értékekben meghatározott viselkedésekre épít. A program szervezeti szinten is több ponton megtérül, mert erősíti a csoporton belüli bizalmat és együttműködést, nem utolsó sorban támogatja a vezetői- és a visszajelzésre épülő vállalati kultúra fejlődését, a konstruktív és transzparens kollegiális környezet megszilárdulását.

Hogyan segítünk?

Specifikus, objektív megfigyelésekre épített visszajelzések a fókuszszemély számára

A kollégák a fókuszszemélyt a vállalati/vezetői értékekre az erre a célra kialakított kvantitatív kérdőívvel értékelik. Az eredményeket összehasonlítjuk a fókuszszemély saját értékelésével. (1. ábra)

A szélesebb vezetői körben megvalósuló workshopok lehetővé teszik a minél magasabb szintű szervezeti megtérülést.

Magasabb számú vezetői részvétel esetén a fókuszszemélyek pontszámait rendszerbe foglaljuk, kvantitatív mutatókkal tudjuk értelmezni a szervezeti kultúra alakulását. (2. ábra)

A program támogatja a visszajelző vezetői kultúra, a vezetői önismeretre és személyiségfejlődésre épülő, hiteles vezetői viselkedések erősödését.

1. ábra

2. ábra

Leadership in Spotlight

Időtartam: 3 óra

Résztvevők száma: fókuszszemély (vezető) + maximum 15 fő kolléga (direkt és remote csapattagok)

Háttéranyagok:

vizuálisan megjelenített kvantitatív értékelés a vállalati/vezetői értékek mentén a fókuszszemély számára, amely kijelöli a személyes fejlődési irányokat (lásd: 1. ábra)
vizuálisan megjelenített, anonim, kvantitatív értékelés a résztvevő vezetők csapatairól, több csapatműködést leíró, specifikus kvalitatív mutatóra vetítve (lásd 2. ábra) A kvalitatív mutatók a tréner értékelése mentén alakulnak, az egyes workshopokon tett megfigyelései alapján.

Tervezés, feladatok delegálása, prioritások felállítása, stratégia finomhangolása: vezetőként komplex feladatokat kell sikeresen összehangolnunk és megvalósítanunk – gyakran minimális visszajelzés mellett. A „Leadership in Spotlight” tréning inspiratív módszertannal fejleszti a sikeres vezetői tevékenységhez elengedhetetlen önreflexiót és önismeretet, valamint a hatékony visszajelzési kultúra kialakítását.

KÉRJEN AJÁNLATOT!