+36 1 353 6803  I info@impactworks.hu

Executive kommunikációs coaching támogatás

Executive kommunikácós coaching támogatás

Miben segítünk?

A jó vezető nemcsak ismeri saját stílusjegyeit, megválogatja szavait, de képes üzeneteinek harmonikus és asszertív közvetítésére. Személyes találkozásaink során segítünk felismerni és jó gyakorlatokkal felülírni a tárgyalási szituációkban, beszámolók, prezentációk és üzleti megbeszélések során előforduló nehézségeket, valamint tudatosítani a vezetők erősségeit, márkaértékeit.

Célunk, hogy a hozzánk forduló vezetőket támogassuk kommunikációjuk hatékonyabbá tételében, illetve utat mutassunk abban, hogyan tudnak másokat cselekvésre motiválni.

Excecutive kommunikációs coaching és Executive vezetői és kommunikációs coaching szolgáltatásaink első fázisa a professzionális igényelemzés, melyet követően egyénre szabott képzési tervet készítünk.

Hogyan segítünk?

One-on-one találkozókon, maximális diszkréciót biztosítva mérjük fel a valódi igényeket.
A program során ötvözzük a vezetői coaching és a kommunikációs tréningek módszertanát, a klasszikus coaching és készségfejlesztő alkalmak váltakozó sorrendben követik egymást.
Az általános készségfejlesztés mellett segítjük a felkészülést a soron következő, kihívást jelentő kommunikációs szituációra, legyen szó médiaszereplésről vagy akár éves beszámolóról.
A komplex, vezetői helyzetekbe való mélyebb betekintés és pontosabb megértés elősegítése érdekében improvizatív szerepjátékokat és helyzetgyakorlatokat alkalmazunk.
Videófelvételek közös elemzésével támogatjuk az önreflexió beépülését, hogy megkönnyítsük a coachingalkalmak utáni önfejlesztést.

Milyen elvárásokkal fordultak már hozzánk?

Nyilvános prezentációk, beszámolók során a lámpaláz leküzdése
Testbeszéd kontrollálása, értelmezése
Magabiztos megszólalás fejlesztése
Különböző személyiségtípusokkal történő eredményes kommunikáció
Pozitív légkör megteremtése
A helyes attitűd megtalálása és alkalmazása
Asszertivitás a felsővezetők között
Alkalmi beszédek, éves beszámolók szövegének megírása
Konfliktuskezelés sikeresen
Felelősségvállalás és döntéshozatal
Stresszkezelés nyilvános szereplés során
Hatékony tárgyalástechnikai módszerek

 

Executive kommunikációs coaching

Tanácsadás alkalmanként legalább 3 óra időtartamban
Egyéni igényekre szabott képzési program
Háttéranyagok: videófelvételek, háttéranyagok és személyre szabott, írásos visszajelzés

A coaching folyamat célja, hogy egy konkrét kommunikációs helyzetet alapul véve fejlesszük a vezető egyéni kommunikációs eszköztárát és készségeit. Az alkalmak során felkészülünk a szituációból adódó, sztenderd vagy lehetséges problémákra, és hatékony módszereket gyakorlunk azok könnyed megoldására.

KÉRJEN AJÁNLATOT!

Executive vezetői és kommunikációs coaching

Alkalmanként 1 óra vezetői tanácsadás és legalább 3 óra kommunikációs fejlesztés
Egyéni igényekre szabott képzési program
Háttéranyagok: videófelvételek, háttéranyagok és személyre szabott írásos visszajelzés

A coaching folyamat általános célja az általános vezetői viselkedés és eszköztár megerősítése, a vezetői identitás kialakítása, vezetési stílusok, lehetőségek feltérképezése és a vezetői kommunikáció, felelősségvállalás, döntésképesség fejlesztése.

KÉRJEN AJÁNLATOT!