+36 1 353 6803  I info@impactworks.hu

Mentális jóllét program

Mentális jóllét program

Miben segítünk?

Gyakran hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, mekkora szerepe van saját és munkatársaink jóllétének abban, hogy egy jól működő, produktív szervezetben dolgozhassunk, ahol számíthatunk egymásra és ahol elkötelezettek tudunk lenni a munkánk iránt. A mentális jóllétünkkel való foglalkozás mindig időszerű és aktuális, ugyanis sok más területnek – legyen szó motivációról, elkötelezettségről, hatékonyságról – ez jelenti az alapját. Ezért megalkottunk egy olyan programot, melynek keretében azokról a mentális jóllétünket befolyásoló témákról esik szó, melyekről egyébként ritkábban van lehetőségünk beszélni munkahelyi környezetben.

Mentális jóllét programunk több, akár szabadon variálható és választható modulból épül fel, melyek mindegyikében a résztvevők önismeretére, és egyéni kihívásaira fókuszálunk – azaz nem egy fix keretek közé szorított tréningprogramot kínálunk.

A képzés során a résztvevők eszközöket kaphatnak a saját és a csapatuk mentális jóllétének fejlesztéséhez és fenntartásához, többek között a hatékony stresszkezelés és a lelki ellenállóképesség fejlesztése mentén. Foglalkozunk a stressz-tünetek felismerésével, a stresszel való megküzdési eszköztárral és egy elégedettséget nyújtó munka-magánélet egyensúly kialakításával is. Feltérképezzük, milyen összetevői vannak a rezilienciának, hogyan fejleszthetjük saját lelki ellenállóképességünket és mik azok az erősségeink, amikre támaszkodhatunk. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a saját kontrollérzetünk tudatosítására, aminek segítségével azzal foglalkozhatunk, amire valóban van ráhatásunk. Konkrét, a mindennapokba beépíthető gyakorlatokból szemezgetünk.

A tréninget ajánljuk:

  • felső- vagy középvezetői csapatoknak
  • vezetőknek a saját csapatukkal
  • agilis csapatoknak
  • a szervezet különböző területeiről érkező résztvevőknek egyaránt.

Hogyan segítünk?

Az elméleteket saját élményű gyakorlatokkal dolgozzuk fel.

Önismeretet, önreflexiót támogató eszközöket, módszereket biztosítunk.

Olyan témákról beszélgetünk, amikről munkahelyen jellemzően nem szoktak, ezzel beindítva és mintát adva ahhoz, hogyan tartható fenn a mentális jóllét a szervezetben.

Hangsúlyt fektetünk a résztvevők saját megoldásaira, működő módszereire és lehetőséget biztosítunk a tapasztalatok megosztására.

Pszichológusként konkrét eszközöket, módszereket és javaslatokat mutatunk, melyek támogatják az egyéneket a bizonytalan helyzetekkel való megküzdésben.

Az interaktivitást és az élményalapú tanulást tartjuk szem előtt: a résztvevők bevonódását segítő, az önismeretet és önreflexiót mélyítő feladatokra építünk.

MODULOK

REZILIENCIA / LELKI ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

A folyamatos változások világában a lelki ellenállóképesség, a 21. század egyik legfontosabb kompetenciája kell, hogy legyen. A modul során feltérképezzük, milyen összetevői vannak a rezilienciának, hogyan fejleszthetjük saját és csapatunk lelki ellenállóképességét és mik azok az erősségeink, amikre már támaszkodhatunk. A modul során a pozitív pszichológia legfrissebb eredményeinek és eszköztárának segítségével dolgozunk a rugalmas alkalmazkodóképesség fejlesztésén. A résztvevők konkrét gyakorlatok segítségével felfedezhetik erőforrásaikat, illetve akciótervet készíthetnek lelki ellenállóképességük fejlesztéséhez.

VÁLTOZÁSKEZELÉS

Dinamikusan változó világban élünk, ahol elengedhetetlen a gyors reagálási képesség a minket körülvevő változásokra. A modul során kitérünk a lelkileg ellenállóképes működésre; elősegítjük a változások folyamatainak megértését a változások szakaszainak beazonosításával, és megvizsgáljuk a változási folyamatokra adott tipikus reakciókat. Saját helyzetekkel és vállalatspecifikus változási folyamatokkal foglalkozva olyan eszközöket igyekszünk átadni, melyek támogatják a résztvevőket a változásokhoz való sikeres alkalmazkodásban, vezetők esetében a változás kommunikálásában és annak elfogadtatásában.

MEGKÜZDÉS A BIZONYTALANSÁGGAL

A modul célja, hogy a résztvevők konkrét eszközökkel vértezhessék fel magukat a bizonytalan helyzetekkel szemben és megtalálhassák azokat a módszereket, melyek számukra hatékonyan tudnak működni a bizonytalansággal való megküzdés során. A mentális jóllétét támogató szemléletet, elméleti tudást adunk át, melyeket aztán saját élményű gyakorlatokkal dolgozunk fel. Foglalkozunk a belső biztonság kialakításával, feszültségoldó technikák megismerésével, gyakorlásával.

STRESSZKEZELÉS

Ebben a modulban összegyűjtjük a tipikus stressz-tüneteket, megnézzük, mi a különbség a pozitív és a negatív stressz között és konkrét stresszkezelési gyakorlatokat ismerünk meg és próbálunk ki. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a saját kontrollérzetünk tudatosítására, aminek segítségével azzal foglalkozhatunk, amire valóban van ráhatásunk. Olyan személyre szabott stresszkezelési eszköztárat alakítunk ki, mely mindig kapaszkodót és védőpajzsot nyújt a nehéz helyzetekben.

MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLY, A KIÉGÉS ELKERÜLÉSE

A kiégés elkerülése érdekében kiemelt szerepet kap egy megfelelő, hosszabb távon is működőképes egyensúly kialakítása. A modul során megnézzük, mit jelent számunkra az ideális egyensúly, hol vagyunk ehhez képest jelenleg és hogyan tudunk eljutni odáig. Megvizsgáljuk azt is, mik a hatékony feltöltődés különböző szintjei és ”aranyszabályai”, illetve saját töltődési tervet is készítünk. Az alkalom során a kiégés kezdeti jeleivel is megismerkedünk és megnézzük azt is, hogyan tudjuk vezetőként csapatunk jóllétét feltérképezni.

PSZICHOLÓGIAI BIZTONSÁG

Ezt a modult kifejezetten vezetőknek javasoljuk. Azon csapatok, melyekben jelen van a pszichológiai biztonság, fel merik vállalni érzelmeiket, véleményüket, ezáltal magasabb a bizalmi szint, sokkal hatékonyabbak és kreatívabbak az egyének. Napjainkban, amikor a bizonytalan tényezők és a változások megsokasodtak, kiemelt szerepe van a munkahelyen megtapasztalt pszichés biztonságnak, melyért nagyban felelős a vezető személye is. Megvizsgáljuk, hogy vezetőként milyen eszközeink vannak a pszichológiai biztonság megteremtésére, a kommunikációs aspektusokon át a fejlődési szemléletmód (growth mindset) beépítéséig.

KIEGÉSZÍTŐ, PRÉMIUM ELEMEK

MENTÁLIS ÁLLÓKÉPESSÉG FELMÉRÉS:

Stressz vagy hirtelen változás hatására mennyire vagy képes kontrollálni a helyzeteket és az érzelmeid? Hogy állsz a kihívásokhoz: keresed azokat, vagy megrettensz tőlük? Mit teszel, ha kudarc ér? Hogyan vélekedsz magadról és a képességeidről? Milyen a teljesítményed nehéz helyzetekben?

„A mentális állóképesség olyan személyiségvonás, amely nagy részben meghatározza az egyének kihívásokra, stresszre és nyomásra adott válaszát, a körülményektől függetlenül.” (Clough & Strycharczyk, 2012)

A mentális állóképesség befolyásolhatja:

  • az egyéni teljesítőképességet, ezáltal a sikerességet;
  • az ambíciókat és a személyes törekvéseket, hogy mire érezzük magunkat képesnek és motiváltnak;
  • az optimizmust és a pozitív hozzáállást váratlan helyzetekben is;
  • a személyes jóllétet és elégedettséget.

A nemzetközi MTQ – azaz Mentális Állóképesség teszt – segítségével és egy 1 órás online tanácsadás keretében átfogó képet kaphatsz a mentális állóképességedről és személyre szabott fejlesztési lehetőségekkel is megismerkedhetsz.

KOMPLEX MENTÁLIS JÓLLÉT PROGRAM:

Összesen 3 nap, a tréningnapok között ideálisan 3-4 hét kihagyással.

Digitális megvalósítás esetén 4-6 fő esetén egy tréner részvételével, 7-12 fő esetén két tréner részvételével.

Személyes megvalósítás esetén egy trénerrel, max. 12 résztvevővel.

Tartalmazza a fent felsorolt összes modult, tanulást támogató online tudástárat.

A program megvalósítható élő vagy online képzés formájában is.

 

KÉRJEN AJÁNLATOT!

EGYEDI MENTÁLIS JÓLLÉT PROGRAM

Az időtartam az egyéni igényekhez igazodik.

A program a közös konzultáció során egyeztetett modulokat tartalmazza.

Digitális megvalósítás esetén 4-6 fő esetén egy tréner részvételével, 7-12 fő esetén két tréner részvételével.

Személyes megvalósítás esetén egy trénerrel, max. 12 résztvevővel.

A program megvalósítható élő vagy online képzés formájában is.

A tréning konkrét igényekre fókuszál és ezekhez nyújt kézzelfogható megoldásokat.

 

 

KÉRJEN AJÁNLATOT!