+36 1 353 6803  I info@impactworks.hu

Bajzák Anna, Digital Services Lead

Bajzák Anna

Anna a Károlin végzett magyar és színháztudomány alapszakon, mesterdiplomáját az Irodalom- és kultúratudomány mesterszakon szerezte medialitás- és adaptációelméletek kutatásával.

A művészeti titkárként és rendezőasszisztensként töltött, hét színházi éve alatt a kommunikáció és PR kezelése kiemelten fontos volt számára. Az oktatásfejlesztéshez egy EU-s projektben került közel, többek között kompetencia-szakértőként támogatta a digitális fejlesztést.

Az Impactnál töltött első évében a HR-folyamatok minőségbiztosítása és az irodai teendők támogatása mellett a társadalmi felelősségvállalás, valamint a külső kommunikáció és oktatásfejlesztés segítése volt a feladata. 2020 tavaszától a digitális transzformáció, a virtuális oktatás fejlesztésének támogatása került munkakörének fókuszába.