+36 1 353 6803  I info@impactworks.hu

Átvilágítás - HR tesztek

Átvilágítás – HR tesztek

Miben segítünk?

Átvilágítjuk a szervezetet és hatékony képzési programokat dolgozunk ki az alkalmazottak fejlesztésére. Egész napos Development Center-einken (kiválasztásnál Assesment Center) a résztvevőket több képzett megfigyelő, pszichológus, kommunikációs szakember és színész is figyeli, hogy lényeges információkat olvasson ki viselkedésükből. Képzett színészeink segítségével, 100 %-osan szimuláljuk a valós helyzeteket, amiben a résztvevők teljesítményét teszteljük.

Előre jelezzük a munkahelyi teljesítményt! Különböző kérdőíveket és strukturált interjúkat sokan használnak. A valós munkahelyi teljesítményt nagy biztonsággal bejósló teszteket kevesen. A személyiség felmérése objektíven és pontosan képes erre, ugyanis a munkakörökhöz illeszkedő mintaprofilok alapján feketén-fehéren kiderül, hogy az adott személy mennyire illik az adott munkakörbe, mennyire lesz képes elvégezni a feladatokat, megvannak-e a szükséges kompetenciái.

Hogyan segítünk?

Az AC/DC módszertan az emberi viselkedésre és kompetenciákra épül, amelyek önmagukban kifejezőek. Általános esetben az együttműködés, a kommunikáció, a vezetési készségek, a stressztűrés, a priorizálási képességek és a döntéshozatali mód kerül vizsgálatra, további vállalat és munkakör-specifikus kompetenciákkal együtt. Tipikus feladatok az esettanulmány, a prezentáció, a csoporthelyzet és a szituációs gyakorlat. Ügyfeleink leggyakrabban az alábbi folyamatok során alkalmazzák a DC-t: egyéni vagy csapat szintű fejlesztési terv megalkotása; csapat és szervezeti szintű hiányosságok, gyengeségek feltárása; tehetségek azonosítása, utánpótlás tervezése.

Mindemellett, a sikerességet és beválást is előre tudjuk jelezni a különböző munkakörökre kialakított célprofil alapján. A már meglévő munkatársaknál illeszkedést mérünk, tehát, hogy mennyire illik hozzá az általa betöltött pozíció, illetve miben szükséges fejlődnie. Míg a leendő munkatársaknál a kiválasztás alapkritériumának tekinthető a meghatározott profilokhoz és kompetenciákhoz való illeszkedés.
A mintaprofilok megállapítása során karrierfejlesztési javaslatokkal szolgálunk a szervezet dolgozói és vezetősége számára, amely hasznos lehet mind a teljesítményértékelő beszélgetések, mind a jövőkép kialakítása szempontjából.
Feltárjuk a szervezetben dolgozók vagy új belépők személyiségprofilját, amely segítségével láthatóvá válnak a személyen, csoporton, szervezeten belüli erősségek és gyengeségek.